Hasła rzeczowe

Informacje

"Informacje", pismo wydawane 20 X 1980 – 24 XI 1981 przez NZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach, od nr. 15(24) z 10 XI 1981 pt. „Biuletyn Informacyjny”.

Ukazało się 25 nr. o obj. 4 s. w formacie A5 i A4 (nr. 24 i 25), drukowanych na offsecie w Zakładach Graficznych PŚl (za zgodą władz uczelni) w nakładzie 2-4 tys. egz.; tygodnik, od II 1981 dwutygodnik; do każdego nr. dodatek o obj. 2 s. z przedrukami z innych pism dot. wydarzeń z kraju i ze świata, w IV 1981 nr specjalny nt. zbrodni katyńskiej w nakładzie 9 tys. egz.

W składzie zespołu działacze NZS: Adam Pilch, Jerzy Popich, Janusz Moszyński, od nr. 13: Zbigniew Kopczyński, Marek Mencel, Jerzy Grzywocz; współpracownicy: Andrzej Węgierski, Tadeusz Korczyński, Michał Monikowski, Jerzy Rożałowski.

Zamieszczano informacje i komentarze dot. bieżącej sytuacji w kraju, teksty rocznicowe. Początkowo kierowane do studentów, następnie także do uczniów szkół średnich.

1988 – VI 1989 wydawanie wznowiono, ukazało się 5 nr.

 

Tomasz Szafron

Region Śląsko-Dąbrowski, Gliwice

Opcje strony

do góry