Hasła rzeczowe

Informacje Bieżące

"Informacje Bieżące", pismo wydawane nieregularnie przez MKK „S” Regionu Pomorza Zachodniego 1982-1988, od 1984 podtytuł „Biuletyn informacyjny MKK NSZZ «Solidarność» Region Pomorza Zachodniego”, od 1985 „Biuletyn informacyjny Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność» Region Pomorza Zachodniego”.

Ukazało się prawdopodobnie 20 nr. o obj. 1-3 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu; nienumerowane, jedynie sygnowane datami dziennymi. Nr specjalny z 26 IX 1984 poświęcono tragicznej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki i reakcjom w Polsce na to wydarzenie.

Zespół redakcyjny pisma współpracował z Grupą Polityczną „Robotnika Pomorza Zachodniego”.

Zamieszczano oświadczenia i komunikaty TKK „S”; w rubryce ''Przegląd wydarzeń'' informowano o bieżącej sytuacji w kraju; okazjonalnie pojawiały się teksty publicystyczne nt. działalności opozycji. Biuletyn wydawano dzięki składkom członkowskim zakładowych struktur „S” i wpłatom czytelników. W niektórych numerach publikowano listy wpłacających, podając ich imiona lub ps.

Kolportowano bezpłatnie w regionie, poza nim cena wynosiła 10 zł. Kontakt z wydawcami i kolporterami możliwy był tylko przy podaniu właściwego hasła.

 

Tomasz Kenar

Opcje strony

do góry