Hasła rzeczowe

Informator - pismo Gdańskiej Stoczni Remontowej

"Informator", pismo wydawane 13 IX 1980 – XI 1989 w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Nr 1 sygnowany przez Komitet Założycielski NSZZ przy GSR, od nr. 8 z nazwą „Solidarność”. Po 13 XII 1981 nr 1/38 wyszedł z datą 13 V 1982.

Ukazało się 79 n-rów (ostatnie 2 przed rocznicą 11 XI) o obj. 4-6 s w formacie A5, drukowanych na powielaczu i offsecie (nr 1/38 pisany ręcznie przez jednego autora) w nakładzie 0,5–1 tys. egz. (1980-1981 w nakładzie 3 tys. egz.); nr 36/37, podwójny (z 19 X 1981), był ostatnim przed 13 XII 1981. Pismo wychodziło zazwyczaj co miesiąc, w szczególnych sytuacjach częściej.

W składzie redakcji w różnych okresach: Andrzej Mechliński, Szczepan Łabuszewski, Jerzy Białk, Tadeusz Kunkel, Marian Wójcikiewicz, Andrzej Jurek, Zdzisław Złotkowski, Lech Chmielewski, Gerard Nowak, Janusz Kucharski, Tadeusz Kunkel, Leszek Lisiecki, Bogdan Danecki, Jerzy Świtalski, Janina Wehrstein, Władysław Dobrowolski; we współpracy z wieloma anonimowymi lub znanymi tylko z ps. osobami, przekazującymi informacje do redakcji; druk: L. Lisiecki, B. Danecki i Jan Fojut (pracownicy GSR), Jerzy Baniewicz (b. pracownik GSR, drukarz również innych pism wydawanych przez TKZ GSR, m.in. „Pochodni” Gdańskich Zakładów Rafineryjnych, „Informatora Stoczni Marynarki Wojennej”, „Grypsu”, „Podziemnej Gazety Politechniki Gdańskiej”). Zakup papieru i farb drukarskich finansowany przez TKZ GSR, papier offsetowy dostarczany przez różnych wydawców.

Zamieszczano informacje o bieżącej sytuacji w kraju i „S” oraz o problemach załogi GSR; pismo służyło również jako poradnik związkowy. Nr 1/38 nawoływał do 15-minutowej przerwy w pracy na znak protestu przeciwko ogłoszeniu stanu wojennego.

Kolporterzy m.in.: Anna Christa (stała kolporterka na terenie GSR), G. Nowak, Jerzy Zalewski, B. Danecki. Kolportowane na terenie zakładu.

 

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry