Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13542,Informator-Pila.html
2023-10-01, 07:48

Informator (Piła)

 

„Informator”, podtytuł: „Pismo Solidarności Walczącej Piła”, z dopiskiem „Wolni i Solidarni”, wydawane 20 V – 1984 – 1986. Ukazało się kilkanaście numerów, obj. 2–4 s., format A4, druk z matrycy białkowej i techniką sitodruku, nakł. 2–3 tys. egz.; wychodziło nieregularnie. W redakcji: Jacek Gródecki (pozyskiwanie materiałów i przygotowanie ich do druku), Jarosław Gruszkowski (redaktor nacz., autor), Mieczysław Dereziński (sprawy techn.), Franciszek Langner (współpraca przy druku). Publikowano publicystykę dot. najważniejszych wydarzeń w kraju i regionie, dokumenty Rady Politycznej SW Piła, informacje z miasta i regionu, niektóre dokumenty RKW Regionu Piła. 1986 wraz z rozwiązaniem struktur SW w Pile i przystąpieniem działaczy do RKW Regionu Piła zaprzestano wydawania pisma. Redakcja „Informatora” zaangażowała się wówczas w działalność wydawniczą podziemnych struktur „S”, m.in. przy redagowaniu podziemnych pism „Protest” i „Robotnicy”. Kolportowane w Piłe, gł. w największych zakładach pracy oraz w okolicznych miejscowościach.

Jarosław Wąsowicz SDB

Region Województwo Pilskie, Piła

Opcje strony