Hasła rzeczowe

Informator

"Informator", podtytuł: „Biuro Informacyjne NSZZ «Solidarność» Komisja w Nowym Sączu”, pismo Komisji Koordynacyjnej „S” w Nowym Sączu, wydawane II – 17 IX 1981. W nr. 26 (z 1 VI 1981) podtytuł: „NSZZ «Solidarność» Komisja w Nowym Sączu Sekcja Informacji”, od nr. 27: „NSZZ «Solidarność» MKZ Małopolska Komisja w Nowym Sączu Sekcja Informacji”, od nr. 37: „NSZZ «Solidarność” ZR Małopolska Delegatura Nowy Sącz”, od nr. 38 (z 5 VIII 1981): „NSZZ «Solidarność» Delegatura Nowy Sącz”.

Ukazało się 45 nr. o obj. 1-4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu, nakład nieznany; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Tadeusz Piasecki (pomysłodawca, redaktor i drukarz, w II 1981 przygotował ulotkę nazwaną „Informator” nt. kolejnej tury rozmów pomiędzy komisją rządowa a przedstawicielami „S” z woj. nowosądeckiego, mających odbyć się w Nowym Sączu), Teresa Kochańska, Józef Jarecki (rzecznik prasowy KK); druk: Tadeusz Jung i Zbigniew Leśniak (adres redakcji: Nowy Sącz, ul. Zygmuntowska 17, od nr. 26 ul. Pijarska 17a).

Publikowano informacje dot. działalności struktur zakładowych, regionalnych, branżowych i ogólnopolskich „S”, ich oświadczenia i komunikaty, także dokumenty i informacje dot. „S” RI. W nr. 20 (z III) zamieszczono instrukcję na wypadek strajku generalnego, nr 33 (z 29 VI 1981) dot. rocznicy poznańskiego Czerwca.

Pismo związkowe, rozprowadzane w zakładach pracy woj. nowosądeckiego.

 

Paweł Goleń

Region Małopolska, Nowy Sącz

Opcje strony

do góry