Hasła rzeczowe

Informator Akademicki

"Informator Akademicki", pismo wydawane 19 XI – 10 XII 1981 w Lublinie przez Biuro Informacji Studenckiej NZS Politechniki Lubelskiej.

Ukazało się 20 nr. o obj. 2-14 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w SP NZS PL w nakładzie 500-700 egz.; wychodziło prawie codziennie. Od nr. 5 (z 25 XI 1981) z podtytułem: „Wydanie Strajkowe KS NZS PL”.

W składzie redakcji w różnych okresach: Włodzimierz Czwórnóg, Krzysztof Zięba, Grzegorz Piotrowski, Waldemar Dekiel, Krzysztof Chrzanowski, Maria Kaczorowska, Ewa Król i Roman Huk; opracowanie graficzne: Marek Sykała i Sławomir Adrian.

Publikowano dokumenty i informacje dot. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej na wyższych uczelniach; zamieszczano wywiady, poezję i rysunki satyryczne. Pismo zawierało rubrykę „Słowo Boże” podpisywaną przez ks. Wacława Oszajcę, kapelana NZS PL. Nr 13 (z 3 XII 1981) został zatrzymany przez cenzurę.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry