Hasła rzeczowe

Informator Bydgoski

„Informator Bydgoski”, jedno z pierwszych pism podziemnych w ówczesnym woj. bydgoskim, wydawane 1 II 1982 – IV 1989, od VI 1982 powiązane z TKK „S” Regionu Bydgoskiego.

Ukazało się 179 nr. w formacie A5 lub (rzadziej) A4, początkowo drukowanych na powielaczu, od VII 1986, dzięki staraniom Marka Koczwary, techniką sitodruku, w nakł. ok. 2 tys, egz. Ukazywało się regularnie, od 1984 jako dwutygodnik, z przerwą wakacyjną.

W składzie zespołu: Henryk Cichy i Ryszard Helak (redaktorzy naczelni) oraz m.in. Tadeusz Bejgerowski, Marian Fundament, Eleonora Harendarska, Jerzy Harendarski, Bożena Kucewicz, Danuta Kucewicz-Bejgerowska, Stanisław Kaszubski, Jerzy Mierzejewski. Współpracowali: Beata Ambroziak, Danuta Cicha, Barbara Dziewulska, Mariola Grochowina, Liliana Kozłowska, Ewa Olszańska, Urszula Sobieralska, Dariusz Sobieralski, Renata Szopińska, Ryszard Urbaniak, Krzysztof Wiśniewski; drukowali m.in. J. Harendarski, U. Sobieralska, D. Sobieralski, R. Szopińska. Redakcja często pracowała w mieszkaniu D. i T. Bejgerowskich, tam również częściowo odbywał się druk. Publikowali m.in. Michał Filek (ps. Marcin Michałowski), R. Helak (ps. Jan Tyc, A.Q.Q.), Stefan Pastuszewski (ps. Pług), Jarosław Wenderlich (ps. Janina Kowalska).

Publikowano przede wszystkim komunikaty podziemnych struktur „S”, komentarze do aktualnych wydarzeń w kraju, sprostowania doniesień prasy reżimowej oraz informacje o represjach. Kolportowane bezpłatnie. Finansowane głównie ze środków własnych członków zespołu oraz z datków czytelników: grupa „IB” utworzyła Kasę Regionalną, w której gromadzono środki na działalność opozycyjną i charytatywną; księgową i kasjerem była Mirosława Dworczak; wpłaty od czytelników potwierdzano na łamach pisma.

Wydawano i kolportowano również okolicznościowe znaczki poczty podziemnej (np. z ks. Jerzym Popiełuszką, z Janem Rulewskim). Organizowano wykłady dla działaczy podziemnej „S” z udziałem m.in. Mariana Marka Drozdowskiego, Stefana Kurowskiego, Władysława Siły-Nowickiego, Jadwigi Staniszkis.

Od 12 III 1983 pismo rozpracowywane przez KW MO w Bydgoszczy w ramach SOR krypt. Optima.

 

Krzysztof Osiński

Bydgoszcz, Region Bydgoski

Opcje strony

do góry