Hasła rzeczowe

Informator Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych «Solidarność»

"Informator Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych «Solidarność»", pismo zakładowe w Zakładach Mechaniczno-Precyzyjnych Mera-Błonie, wydawane XI 1980 – 5 XII 1981; od nr. 11 (z 28 I 1981) tytuł: „Informator Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność»”.

Ukazały się 34 nr. o obj. kilku s. w formacie A4, drukowane na powielaczu, offsecie i powielane na ksero w nakładzie 400-950 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Barbara Kabała, Bogdan Karpiński i Piotr Kuczyński.

Publikowano głównei informacje o działalności KZ i sytuacji w ZM-P Mera-Błonie oraz „S” w Regionie Mazowsze. Nr. 14 i 18 ukazały się jako wydania specjalne z okazji Dnia Kobiet i kryzysu bydgoskiego.

Kolportowano bezpłatnie.

 

Włodzimierz Domagalski

Błonie, Region Mazowsze

Opcje strony

do góry