Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13553,Informator-NSZZ-Solidarnosc.html
2023-10-04, 01:50

Informator NSZZ «Solidarność»

„Informator NSZZ «Solidarność»”, pismo wydawane przez Tymczasową Komisję Zakładową „S” Zakładu nr 1 Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej 20 VII 1982 – 31 V 1989.

Ukazało się 46 n-rów, obj. 2 s., format A4, druk na ramce, od 1988 na powielaczu, nakł. 500–1 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

Założycielem pisma i pierwszym redaktorem był przew. TKZ Tadeusz Krywult; ponadto w redakcji m.in.: Kazimierz Szmigiel, Andrzej Kralczyński, Eugeniusz Widyna, Jacek Korpiela, Stanisław Mosz. Druk Druk „Druk”, tygodnik „S” Regionu Mazowsze wydawany II – X 1982 w Warszawie; od n-ru 7 podtytuł: „Tygodnik związkowy”. m.in.: T. Krywult, Wiesław Zagórski, Janusz Zemanek, Leszek Paluch, Zbigniew Retecki, Eugeniusz Kulaszka, Leszek Fluder, Zbigniew Satława, Aleksander Marek i Jan Frączek.

Publikowano informacje bieżące z FSM i regionu Podbeskidzie, oświadczenia i komunikaty TKZ i RKW, artykuły publicystyczne i komentarze.

VI 1985 – II 1987 pismo nie ukazywało się m.in. z powodu aresztowania Z. Reteckiego, A. Kralczyńskiego i J. Frączka.

II 1987 – V 1989 pismo redagował A. Kralczyński, drukowali członkowie Bielskiego Komitetu Oporu Społecznego Janusz Okrzesik i Artur Kasprzykowski.

Kolportowane bezpłatnie w Zakładzie nr 1 FSM przez własną sieć kolportażu.

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Bielsko-Biała

Opcje strony