Hasła rzeczowe

Informator NSZZ «Solidarność» Ziemi Zamojskiej – Roztocza

„Informator NSZZ «Solidarność» Ziemi Zamojskiej – Roztocza", pismo zainicjowane i wydawane przez Wiesława Lipko we współpracy z „S” oraz „S” RI na Zamojszczyźnie VIII 1985 – 18 III 1989; od nr. 17 (z 13 VIII 1986) jako „Informator NSZZ oraz NSZZ RI «Solidarność» Ziemi Zamojskiej – Roztocza”.

Ukazało się 68 nr. o obj. 2 s. (nr 16 z 4 VII 1986 wyjątkowo 4 s.), format A4, druk na ramce w nakł. ok. 250 egz., nieregularnie (1-2 razy w miesiącu).

W redakcji: W. Lipko (nr. 1-4 wydrukował w swoim domu w Komarowie-Osadzie k. Zamościa), Henryk Kąkol i Bronisław Greszata (po aresztowaniu W. Lipki w X 1985, od nr. 5 drukowali w gospodarstwie H. Kąkola w Kolonii Wolica Brzozowa k. Zamościa). W okresie uwięzienia W. Lipki (X 1985 – I 1986) redagowane z pomocą działaczy „S" z Lublina, Świdnika i Chełma. Od II 1986 ponownie przez W. Lipkę. Przepisywanie matryc białkowych na maszynie: Maria Krzeszowska.

Bieżące informacje z kraju i z Zamojszczyzny, komentarze dot. sytuacji społ.-polit. Kolportaż przez struktury „S” i „S” RI na Zamojszczyźnie.

 

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry