Hasła rzeczowe

Informator NSZZ «Solidarność» Ziemi Zamojskiej – Roztocza

"Informator NSZZ «Solidarność» Ziemi Zamojskiej – Roztocza", pismo zainicjowane i wydawane przez Wiesława Lipko we współpracy z „S” oraz „S” RI na Zamojszczyźnie VIII 1985 – 18 III 1989; od nr. 17 (z 13 VIII 1986) pt. „Informator NSZZ oraz NSZZ RI «Solidarność» Ziemi Zamojskiej – Roztocza”.

Ukazało się 68 nr. o obj. 2 s. (nr 16 z 4 VII 1986 wyjątkowo 4 s.) w formacie A4, drukowanych na ramce w nakładzie ok. 250 egz.; wychodziło nieregularnie (1-2 razy w miesiącu).

W składzie zespołu: W. Lipko (nr. 1-4 wydrukował w swoim domu w Komarowie Osada k. Zamościa), Henryk Kąkol i Bronisław Greszata (po aresztowaniu W. Lipko w X 1985, od nr. 5 drukowali w gospodarstwie H. Kąkola w Kolonii Wolica Brzozowa k. Zamościa); w okresie uwięzienia W. Lipko (X 1985 – I 1986), pismo redagowane z pomocą z zewnątrz (Lublin – Świdnik); po wyjściu, od II 1986 ponownie przez W. Lipko; przepisywanie matryc białkowych na maszynie: Maria Krzeszowska.

Zamieszczano bieżące informacje z kraju i Zamojszczyzny oraz krótkie komentarze dot. sytuacji społeczno-politycznej.

Kolportowano przez struktury „S” i „S” RI na Zamojszczyźnie.

Marcin Dąbrowski

Zamość, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry