Hasła rzeczowe

Informator NZS PW

"Informator NZS PW", pismo wydawane przez NZS Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego 14 I – XII 1981, wznowione 1988-1990. Nr 3 wydany jako „Informator Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej”, od nr. 4: „Informator wewnętrzny PW”.

W 1981 okresie ukazało się 30 nr., po wznowieniu 21 nr. (nr. 31-51) o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu i offsecie w nakładzie 1,5-2 tys. egz.; wychodziło nieregularnie. Nr 51 (z 22 III 1990) ukazał się legalnie; nr. 9 i 12 wydane jako specjalne, drugi z nich poświęcony wyborowi Władysława Findeisena na rektora PW.

W składzie redakcji: Agnieszka Romaszewska, Teodor Klincewicz, Krzysztof Leski, Anna Namiotkiewicz, Jan Morka, Ireneusz Chmielak, U. Blunschi, Zbigniew Hennel, Janusz Maj, Robert Bitner (1988-1990); adres redakcji w 1981: Politechnika Warszawska, Gmach Główny, pl. Jedności Robotniczej 1; w 1989: Warszawa ul. Okrąg 8/10 m. 26.

Zamieszczano głównie bieżące informacje dot. warszawskich uczelni i działalności NZS.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry