Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13560,Informator-Regionalnej-Komisji-Koordynacyjnej-NSZZ-Solidarnosc-Chelm.html
26.02.2024, 12:00

Informator Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność» Chełm

"Informator Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność» Chełm", wydawany 1983 – IV 1988 w Chełmie; od nr. 40. z 1986 pt. „Informator Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność» Region Chełm”.

Ukazało się 45 nr. w formacie A4 i A5 (od nr. 40. z 1986), drukowanych na powielaczu, offsecie i techniką sitodruku w nakładzie kilkuset egz.; wychodziło nieregularnie.

Współzałożycielem, głównym redaktorem i wydawcą był Bogusław Mikus; współpracowali (druk, kolportaż, przepisywanie matryc) m.in.: Jan Darnia, Marian Jokisz, Marian Jonak, Alina Mikus, Eugeniusz Wilkowski, Roman Zych, Bolesław Buczek, Ryszard Jankowski, Barbara Mojek. 1987-1988 kilka nr. wydrukowano w Lublinie w środowisku PPS (Adam i Witold Bobrykowie, Zenon Sawczuk), nr 45. w Wydawnictwie im. Olofa Palme.

Publikowano bieżące informacje nt. działalności podziemnych struktur „S” (m.in. oświadczenia RKK, relacje z uroczystości patriotycznych i religijnych) oraz represji, publicystykę historyczną i dot. programu działalności opozycji.

Pismo o zasięgu lokalnym, kolportowane przez środowisko związane z RKK „S” Regionu Chełm.

Nr 2/46 z V 1988 wydano jako „Informator Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ «Solidarność» Regionu Chełmskiego”, od nr. 1/47 z I 1989: „Informator Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ «Solidarność» Chełm/Region Chełm”, od V 1989: „Biuletyn Informacyjny MKO NSZZ «Solidarność» w Chełmie”, następnie „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Regionu Chełmskiego”.

Małgorzata Choma-Jusińska

Chełm, Region Chełm

Opcje strony