Hasła rzeczowe

Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»

"Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»", pismo wydawane 13 XII 1981 – 24 IV 1989 w Lublinie, z inicjatywy 4 studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: Krzysztofa Hariasza, Arkadiusza Kutkowskiego, Wiesława Ruchlickiego i Emila Wardy, nawiązujące tytułem do „Informatora”, oficjalnego organu ZR Środkowo-Wschodniego.

Ukazało się 180 nr. w formacie A4, drukowanych na powielaczu, offsecie i techniką sitodruku w nakładzie 5-6 tys. egz.; tygodnik. Drukowano w mieszkaniu Krzysztofa i Wiktora Tomasza Grudniów.

W składzie zespołu (po aresztowaniu 16 II 1982 K. Hariasza, A. Kutkowskiego, W. Ruchlickiego i E. Wardy: Andrzej Pleszczyński (redaktor naczelny), Wanda Baj, Krzysztof Grudzień, Ewa Różycka (od nr. 11 z 23 II 1982), Józef Krzyżanowski (oficjalny przedstawiciel TZR Środkowo-Wschodniego „S”), Barbara Pleszczyńska, Grażyna Ziółkowska, Jan Magierski (organizator i koordynator poszczególnych etapów przygotowywania i wydawania pisma), Wojciech Guz (drukarz i wydawca, inicjator wydawnictwa Biblioteka „Informatora”); autorzy tekstów lub serwisów informacyjnych, m.in.: Wacław Biały, Radosław Drwal, Zdzisław Kowalski, o. Wacław Oszajca i Anna Truskolaska. Od jesieni 1984 (nr 91) do drukowania włączył się zespół dysponujący offsetem: Andrzej Marian Woytowicz, Janusz Ruciński, Bernard Nowak i Lech Klimkowski; serwis offsetu zapewniał Zbigniew Skorzyński. Hurtowy odbiór nakładu z drukarni do głównych kanałów kolportażowych prowadzili w różnych okresach: J. Magierski, Franciszek Bujak (aresztowany 10 VII 1985), Wacław Wasilewski (aresztowany 13 V 1985), Jan Szyszko i Wojciech Guz.

W każdym nr. podawano nazwę drukarni opatrzoną imieniem innego patrona; SB wydała fałszywki (nr. 15, 16 i 27) z nazwami drukarń: im. kard. Wyszyńskiego, im. Świąt Wielkanocnych, im. Jana XXIII.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry