Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13566,Informator-Wyborczy.html
2022-05-16, 10:15

Informator Wyborczy

"Informator Wyborczy", pismo Regionalnej Komisji Wyborczej „S” Regionu Mazowsze, wydawane w Warszawie 1-26 V 1981.

Ukazało się 7 nr. o obj. kilku s. w formacie A5, drukowanych na powielaczu, nakład nieustalony; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Zygmunt Maria Przetakiewicz (redaktor naczelny).

Pismo ukazywało się w trakcie I tury I WZD Regionu Mazowsze. Zamieszczano informacje i dokumenty dot. WZD, m.in. regulamin obrad.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony