Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13569,Informator-Zwiazkowy.html
18.05.2024, 16:07

Informator Związkowy

"Informator Związkowy", pismo regionalne wydawane 23 III – 20 VII 1981 w Tarnowie przez MKZ Małopolska Komisja w Tarnowie, od nr. 7. z 1 VI 1981 jako „Tarnowski Informator Związkowy «Solidarność»”.

Ukazało się 15 nr. (w tym nienumerowane wydanie specjalne z 25 V 1981) o obj. 8-20 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu i techniką sitodruku w nakładzie do 2 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Paweł Korombel, Barbara Wiatr, Tadeusz Wicki, od nr. 5. z 8 V 1981 Zdzisława Wicka (redaktor techniczny), od nr. 7. z 1 VI 1981 Andrzej Trybulski (opracowanie graficzne), w nr. 8. z 8 VI 1981 Teresa Pazdyka.

Opisywano i komentowano bieżącą sytuację, wydarzenia w mieście, Regionie, kraju; zamieszczano informacje nt. struktur „S”: opis, relacje ze spotkań, działalność, dyskusje o strategii ruchu związkowego itp., publikowano wywiady, m.in. z Andrzejem Nowickim, Karolem Modzelewskim (tłum. z „Newsweeka”), Wacławem Sikorą, Lechem Wałęsą, Adamem Michnikiem; zamieszczano przedruki z legalnej („Gazeta Krakowska”) i niezależnej (m.in. „Krytyka”) prasy polskiej, w kolumnie „Wschód w oczach Zachodu” z zagranicznej („Time”, „Le Nouvel Observateur”, „Newsweek”, „The Times”, „Le Monde”, „The Daily Telegraph”, „The Economist”, „The Guardian”, „The Observer”, „International Herald Tribune”); materiały historyczne i wspomnieniowe, teksty homilii, listy, wiersze. Od nr. 7. pismo bogato ilustrowane; utrzymywane na wysokim poziomie edytorskim. Wyd. spec. z 25 V 1981 nt. zamachu na Jana Pawła II; nr 13. z 13 VII 1981 oznaczony jako wydanie specjalne poświęcone I WZD Regionu Małopolska.

Kolportowane na terenie Tarnowa i okolic.

 

Paweł Goleń

Opcje strony