Hasła rzeczowe

Inicjatywy/Przegląd Pomorski

"Inicjatywy/Przegląd Pomorski", pismo wydawane 6 IV 1987 – 1989 w Toruniu, nr 7 jako „Inicjatywy – Przegląd Pomorski”, od nr. 8 „Przegląd Pomorski” (w artykule wstępnym redakcja stwierdzała, że zmiana tytułu, której pomysłodawcą był Jan Wyrowiński, nie zmienia pisma); podtytuł: „Pismo członków i sympatyków NSZZ «Solidarność»”, nr. 7-6(27) z 1989 „Miesięcznik członków i sympatyków NSZZ «Solidarność»”, następnie wrócono do podtytułu pierwotnego.

Ukazało się 41 nr. (9 w 1987, 12 w 1988, 21 w 1989) o obj. 8 s. (nr 1: 2 s.) w formacie A5, drukowanych na offsecie w nakładzie do 10 tys. egz.; od nr. 5 zdjęcia, od nr. 1(22) z 1989 numeracja podwójna: roczna i ciągła (nr 24 bez numeracji rocznej); nr 5(26) i 16(37) – wydania wyborcze; miesięcznik. Dodatki: „Spotkania” (artystyczny, prowadzony przez Bogdana Kraśniewskiego, 8 nr.), „KO=Nokaut” (kulturalno-oświatowy, IV 1989). Wydawca: Wydawnictwo Kwadrat.

W składzie zespołu: Roman Bäcker, Andrzej Churski, Wacław Kuropatwa (z A. Churskim przygotowywanie blach), Zbigniew Mówka, Zbigniew Sośnicki (odpowiedzialny za druk), Roman Suchowiecki (kolportaż), Stanisław Śmigiel (pomysłodawca pisma), J. Wyrowiński, Robert Ziemkiewicz (redaktor naczelny); Główni autorzy: R. Bäcker (ps. Jan Jakub, Janusz Piekarski, Jan Piekarski), A. Churski (ps. Ireneusz Andrzejewski), Andrzej Huniewicz (ps. Andrzej Wilnicz), Z. Mówka (ps. Kazimierz Toruń), Wojciech Polak (ps. Sarmata), J. Wyrowiński (ps. Obserwator), Konrad Turzyński (ps. Konrad Toruński), R. Ziemkiewicz (ps. Ismael Glikman) oraz Andrzej Zybertowicz pod własnym nazwiskiem.

Pismo informacyjno-publicystyczne, zwracano uwagę głównie na wydarzenia regionalne, publikowano wywiady z działaczami opozycji, promowano różne formy działalności półjawnej: zamieszczano m.in. sprawozdania z posiedzeń Klubu Myśli Politycznej przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim; zamieszczano zdjęcia i rysunki. Stałe działy: „W regionie”, „Komentarz”, „Z prasy i o prasie” (prowadzony przez J. Wyrowińskiego), „Przysięga i sumienie” (o działalności Ruchu WiP, w nr. 3-5, prowadzony przez piszącego pod własnym nazwiskiem Piotra Niedlicha). W nr. 17 (38) z 1989 pojawiła się stopka redakcyjna, autorzy zaczęli podpisywać teksty nazwiskami.

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry