Hasła rzeczowe

Iskra

"Iskra", podtytuł: „Pismo Polskiej Partii Socjalistycznej”, wydawane w Pionkach V 1988 – XII 1989; należało do Porozumienia Prasowego PPS, grupującego pisma tej organizacji.

Ukazało się 13 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu i techniką sitodruku w nakładzie ok. 500 egz., okazjonalnie do 800; miesięcznik.

W składzie redakcji m.in.: Cezary Miżejewski (założyciel, redaktor, drukarz), Józef Mąkosa, Mirosław Piotrowski, Grzegorz Sulima, Konrad Sałagan. Do nr. 7 pismo drukowano w Wydawnictwie im. Olofa Palme, do nr. 11 w lubelskim okręgu PPS, w drukarni im. Józefa Montwiłła-Mireckiego; drukarze: Adam Bobryk, Witold Bobryk, od nr. 11 w wydawnictwie im. Stefana Okrzei. KR PPS i redakcja „Iskry” były podzielone światopoglądowo (C. Miżejewski deklarował się jako ateista, pozostali działacze silnie związani z Kościołem katolickim – parafia św. Barbary w Pionkach).

Pismo miało charakter antykomunistyczny, mocno akcentowało kwestie społeczne, m.in. problemy socjalne i bytowe pracowników i ich rodzin.

Cena 30 zł.

Marek Wierzbicki

Region Ziemia Radomska, Pionki

Opcje strony

do góry