Hasła rzeczowe

Jan Paweł II na Muchowcu w Katowicach 20 VI 1983

"Jan Paweł II na Muchowcu w Katowicach 20 VI 1983", msza św. odbyła się 20 VI 1983 w Katowicach-Muchowcu, podczas drugiej pielgrzymki do Polski. Początkowo planowano przyjazd papieża do Piekar Śląskich, jednak ze względów organizacyjnych wybrano lotnisko na Muchowcu. Zabezpieczenie wizyty było realizowane w ramach sprawy o krypt. Zorza. 20 VI na lotnisku zgromadziło się ok. miliona wiernych. Papież przyleciał helikopterem o godz. 17.40, po czym odprawił nabożeństwo przed specjalnie na tę okazje przywiezionym obrazem Matki Boskiej Piekarskiej. W kazaniu poświęconym istocie pracy ludzkiej Jan Paweł II, opierając się na encyklice ''Laborem exercens'', przywołał m.in. słowa kard. Stefana Wyszyńskiego o wrodzonym prawie do zrzeszania się, w tym prawie robotników do wolnych związków zawodowych. W dniu wizyty papieskiej za noszenie znaczków „S” oraz za próby wnoszenia transparentów ''o wrogiej treści politycznej'' MO i SB zatrzymały 45 os., z czego do kolegium ds. wykroczeń skierowano 22 wnioski.

Tomasz Kurpierz

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry