Hasła rzeczowe

Jestem Polakiem

"Jestem Polakiem", pismo wydawane 1984-1988 w Warszawie przez wydawnictwo Jestem Polakiem; nieformalny organ Narodowego Odrodzenia Polski.

Ukazało się 11 nr. (niektóre podwójne) o obj. 24-100 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie w nakładzie 1-5 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji (powołanej w XI 1983): Bogdan Byrzykowski i Adam Gmurczyk (założyciele i redaktorzy); współpracownicy i autorzy: Artur J. Andrzejuk, Jacek Dębski, Jacek Kamiński, Piotr Kolanowski, Paweł Milcarek, Piotr Ołdak, Andrzej Regulski, Napoleon Siemaszko, Jerzy Zieliński.

Podejmowano problematykę polityczną i gospodarczą, filozoficzną, religijną i historyczną, prezentując głównie dzieje polskich ugrupowań narodowo-demokratycznych.

Kolportowane przez siatkę organizacyjną NOP oraz dzięki współpracy z innymi sieciami kolportażowymi, głównie w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, aglomeracji górnośląskiej i Wielkopolsce.

 

Tomasz Szczepański

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry