Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13590,Jestesmy-pismo.html
2023-12-11, 22:55

Jesteśmy - pismo

"Jesteśmy", pismo wydawane w Warszawie, sygnowane przez powołane 17 VI 1986 Porozumienie Struktur „S” Warszawy oraz Unię NZS (nr. 1, 2), następnie przez Krajową Komisję Koordynacyjną NZS (nr. 4, 5) i od nr. 2 dodatkowo przez Solidarność Walczącą (w jej imieniu występowali Kornel Morawiecki i Andrzej Kołodziej lub Franciszek Porycki).

Łącznie ukazało się nieregularnie 5 nr. nienumerowanych i niepaginowanych (z wyjątkiem ostatniego) o obj. 4 s. w formacie A6: w VI 1987, 31 VIII 1987, 19/20 IX 1987 (Warszawa – Częstochowa), w XI 1987 (Warszawa – Wrocław – Gdańsk) i w III 1988 (nr 3 z IX

powtarzał treść nr. z VIII, różniąc się jedynie okładką, na której przedstawiono ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszkę). Nr 1, w nakładzie 30 tys. egz., poświęcony był czerwcowej pielgrzymce Jana Pawła II, nr 2 - rocznicy strajków w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i podpisania Porozumień Sierpniowych, nr 4 – 11 Listopada, nr 5 - wydarzeniom Marca 1968.

Autorzy tekstów: m.in. Marek Rapacki (ps. Kam), Michał Boni (T.L.) oraz (nierozszyfrowani) X.D. i § 22.

Pismo publikowało artykuły o tematyce patriotyczno-niepodległościowej oraz oświadczenia.

 

Justyna Błażejowska

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony