Hasła rzeczowe

Jesteśmy, Będziemy

"Jesteśmy, Będziemy", pismo wydawane VI 1982 – IX 1988 w Krakowie przez Robotniczy Komitet Oporu „S” Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, od I 1985 przez Robotniczy Komitet Obrony WSK PZL Kraków; do nr. 12 pod nazwą „Komunikat Robotniczego Komitetu Obrony Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego”.

Ukazało się ok. 80 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu spirytusowym, białkowym lub techniką sitodruku w nakładzie 50-100 egz., początkowo przy ul. Wrocławskiej, ul. Dzierżyńskiego oraz w Borku Fałęckim przez Tadeusza Konika, Fryderyka Czerwińskiego, Leszka Jaranowskiego i Stefana Gołdę, następnie w szatni pod trybuną stadionu Wojskowego Klubu Sportowego Wawel przez Andrzeja Świerczyńskiego oraz uczniów Technikum Wieczorowego: Sławomira Sieranta i Mirosława Bogdalego. Wychodziło nieregularnie (numerację pisma celowo kilkakrotnie zmieniano i zawyżano, wiele nr. nienumerowanych).

Pomysłodawca, redaktor odpowiedzialny, autor wszystkich artykułów: A. Świerczyński.

Publikowano informacje o wydarzeniach w zakładzie, Regionie, kraju, na świecie, artykuły historyczne, materiały satyryczne, polemiki z oficjalnymi mediami. Kolportowano na terenie WSK PZL. Kolporterzy: gł. A. Świerczyński (któremu udało się stworzyć bardzo dobrze zakonspirowany, skuteczny i szeroki system kolportażu wydawnictw podziemnych dzięki doświadczeniom z działalności kurierskiej podczas okupacji), czasem T. Konik lub F. Czerwiński.

 

Paweł Goleń

Opcje strony

do góry