Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13603,Kamyczek.html
2023-10-04, 02:18

Kamyczek

"Kamyczek", pismo Szczepu im. Aleksandra Kamińskiego Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej w II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wlkp., wydawane VI 1980 - VI 1981; motto: ''Braterstwo i Służba''.

Ukazały się 2 nr.: nr 1 o obj. 12 s. w formacie A4, nr 2 o obj. 16 s. w formacie A6, drukowane na powielaczu.

W składzie zespołu nr. 1: Beata Dobosiewicz, Lilla Muszyńska, Ewa Świed, Iwona Śnieg, Beata Grzesiek, Leszek Horodyński (opracowanie graficzne) – uczniowie, Teresa Klimek - druhna, nauczycielka, opiekunka zespołu; nr. 2: Katarzyna Konaszewicz, Piotr Kowalewski, Jacek Bobrowicz, Maciej Późniak, Edward Łukaszewicz, Włodzimierz Biały, Urszula Matysik, Ewa Pasek, L. Horodyński, Andrzej Andrzejewski (dwaj ostatni opracowanie graficzne) – uczniowie, T. Klimek i Halina Kołosowska – druhny, opiekunki zespołu.

Nawiązywano do tradycji przedwojennego harcerstwa, przysięgi harcerskiej z 1919, biografii Aleksandra Kamińskiego; w nr. 2 omawiano organizacje harcerskie powstające po Sierpniu ’80, ich relacje z Komendą Główną ZHP, prezentowano działający w Gorzowie Wlkp. Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego.

 

Grażyna Pytlak

Region Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski

Opcje strony