Hasła rzeczowe

Kasa Wzajemnej Pomocy 1982–1983 w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

Kasa Wzajemnej Pomocy 1982–1983 w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, założona I 1982 przez pracowników stoczni: Romana Wyżlica (przew. zdelegalizowanej po 13 XII 1981 Rady Pracowniczej), Andrzeja Adamczyka i Jana Wójcika (członków Rady Pracowniczej). Inicjatorem i szefem Kasy R. Wyżlic.

Należało do niej 80 proc. załogi stoczni, włącznie z kierownikami wyższego szczebla. Początkowo po 13 XII 1981 akcję pomocową starano się prowadzić w sposób tajny. Szybko jednak zaangażowani w nią ludzie zorientowali się, że „cała stocznia wie”, co się dzieje w środowisku zdelegalizowanej Rady Pracowniczej. Od tej pory działalność jawna – niesienie pomocy osobom internowanym i ich rodzinom oraz wszystkim innym pracownikom Stoczni Północnej poszkodowanym w wyniku wprowadzenia stanu wojennego. Funkcje związkowe, np. wypłata zapomóg związkowych, opłata za kolegia. Kasa działała do VI 1983 (aresztowanie R. Wyżlica i A. Adamczyka).

 

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry