Hasła rzeczowe

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku (Kasa Wzajemnej Pomocy) 1982-1983, została założona w I 1982 przez Romana Wyżlica (inicjator, szef Kasy, przew. zdelegalizowanej po 13 XII 1981 Rady Pracowniczej), Andrzeja Adamczyka, Jana Wójcika (członków Rady Pracowniczej); należało do niej 80 proc. załogi Stoczni, włącznie z kadrą kierowniczą. Po 13 XII 1981 akcję pomocową starano się prowadzić w konspiracji, szybko jednak wyszło na jaw, że w Stoczni powszechnie wiadomo o działalności Kasy. Od tej pory działała jawnie, pomagała internowanym i ich rodzinom oraz in. pracownikom poszkodowanym w wyniku stanu wojennego, pełniła funkcje związkowe, np. wypłacała zapomogi związkowe, grzywny nakładane przez Kolegia ds. Wykroczeń. Działała do VI 1983, kiedy to aresztowano Romana Wyżlica i Andrzeja Adamczyka.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry