Hasła rzeczowe

Klakson (Gdańsk)

"Klakson", podtytuł: „Pismo Federacji Młodzieży Walczącej ZSS w Gdańsku”, pismo uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku, wydawane II 1989 – 1990. Nazwa nawiązywała do pisma związkowego ukazującego się w okresie pierwszej „S” w zakładach Polmozbyt w Gdańsku. Nr 8 z podtytułem „Niezależne Pismo Uczniów ZSS”.

Ukazało się 8 nr., drukowanych w Wydawnictwie FMW Gdańsk (nr 5 na ksero za pośrednictwem nauczyciela zawodu Tadeusza Polanowskiego, przewodniczącego Koła „S” Pracowników Oświaty i Wychowania przy ZSS) w nakładzie 300-500 egz. Do numeracji nie wliczono nr. 4-5 z V 1989, próbnie wydrukowanego na ramce tylko w kilku egz.

W składzie redakcji w różnych okresach (do nr. 7 niejawnej): Jarosław Wąsowicz (twórca i redaktor naczelny), Marcin Najmowski, Leszek Pych, Adam Lipiński, Marcin Najmowski, Robert Aszyk, Jarosław Jakubowski (ZHP), Stanisław Fyda (Tymczasowy Samorząd Uczniowski), Tomasz Kuchta (grafik).

Publikowano dokumenty FMW Region Gdańsk i artykuły historyczne oraz dot. bieżących wydarzeń szkolnych i politycznych.

Pismo rozwiązane wraz z zakończeniem działalności FMW Region Gdańsk.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry