Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13612,Klakson-Gdansk.html
2023-09-30, 13:55

Klakson (Gdańsk)

"Klakson", podtytuł: „Biuletyn informacyjny KZ NSZZ «Solidarność»”, pismo wydawane przez KZ „S” PP Polmozbyt w Gdańsku VI-XII 1981.

Ukazało się 9 nr. o obj. 4-8 s. w formacie A4, drukowanych techniką offsetową, nakład nieustalony; miesięcznik, od nr. 5 dwutygodnik.

W składzie redakcji: Grzegorz Korzeniewski, Danuta Zataj (redakcja niejawna, siedziba w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. K. Marksa, obecnie J. Hallera).

Poruszano sprawy związkowe i branżowe związane z sektorem motoryzacyjnym, zamieszczano najważniejsze informacje o sytuacji w regionie i kraju.

Adresowane do pracowników PP Polmozbyt.

W 1989 do tytułu tego pisma nawiązała szkolna gazetka FMW wydawana z Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku: „Klakson”, pismo Federacji Młodzieży Walczącej Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony