Hasła rzeczowe

Klub Myśli Politycznej Dziekania

Klub Myśli Politycznej Dziekania powstał w Warszawie z inicjatywy prof. Stanisława Stommy, ówczesnego przewodniczącego Prymasowskiej Rady Społecznej, działał od poł. 1984 do X 1989, od rejestracji 11 VIII 1988 legalnie. Pocz. stanowił sekcję Rady Prymasowskiej pod opieką prymasa Józefa Glempa. W pierwszym okresie działalności był nieformalnym klubem dyskusyjnym. Prezes: S. Stomma, w kierownictwie: Mirosław Dzielski, Przemysław Hniedziewicz, Aleksander Hall, Sławomir Siwek. Spotkania Spotkania "Spotkania", podtytuł „Niezależne pismo młodych katolików”, pismo wydawane w Lublinie, okresowo także w Krakowie i Warszawie, 1977-1988. odbywały się w siedzibie Instytutu Prymasowskich Ślubów Narodu i Wydawnictwa Archidiecezji przy ul. Dziekania 1 w Warszawie. Od 1988 KMP Dziekania organizował dyskusje panelowe w sali przykościelnej w parafii św. Barbary w Warszawie; przy Klubie powstał Konwent Opiniodawczy Dziekanii; zaczęły powstawać koła KMP Dziekania w różnych miastach, m.in.: Krakowie, Częstochowie, Toruniu, Płocku, Wołominie. Płaszczyznę ideową spotkań klubowych stanowiła etyka katolicka i nauka społeczna Kościoła, propagowano ideę społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki rynkowej, zajmowano się problemami myśli i kultury politycznej, rolą Kościoła w życiu społecznym i polityką międzynarodową. W Klubie spotykali się naukowcy, pisarze, publicyści oraz reprezentanci środowisk opozycyjnych o różnych poglądach politycznych, m.in.: Stefan Kisielewski, Juliusz Żuławski, Paweł Hertz, Ryszard Kapuściński, Andrzej Drawicz, Jan Dworak, Henryk Samsonowicz, Witold Trzeciakowski, Wiesław Chrzanowski, Klemens Szaniawski, Krzysztof Kozłowski, Andrzej Wielowieyski, Jacek Moskwa, Jarosław Kaczyński, Michał Jagiełło. Od pocz. reprezentowane były środowiska: RMP (w 1987 odeszła grupa z Poznania), redakcji pism podziemnych: krakowskiego „13”, „Res Publiki” (do 1987), „Głosu” (tylko w 1987), Grupy Politycznej Wola (w 1988). W IV 1989 działacze KMP Dziekania włączyli się w prace KO „S”. W 1989, po odejściu z Klubu S. Stommy, nastąpił rozłam, nast. Klub zaprzestał działalności.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry