Hasła rzeczowe

Komitet Obrony Narodowej „Solidarność” Ziemia Puławska

Komitet Obrony Narodowej „Solidarność” Ziemia Puławska, organizacja podziemna powołana ok. 20 XII 1981 z udziałem kilku członków Zarządu Oddziału „S” Ziemia Puławska (działającego przed 13 XII 1981), funkcjonująca do V 1982 na obszarze działania oddziału; gł. pomysłodawca i przywódca KON: Jan Nakonieczny (ps. Jerzy Barski); inni działacze: m.in. Stanisław Głażewski (do II/III 1982 odpowiedzialny za działalność wydawniczą), Marian Heleski, Franciszek Kaproń, Halina Komsta, Andrzej Krawczyk, Teresa Maria Miłczak, Edward Owczarski (w jego mieszkaniu odbyło się spotkanie założycielskie), Tadeusz Skiba, Leszek Sulima i Jan Zbigniew Szczygieł.

W pierwszych miesiącach stanu wojennego KON de facto wypełnił lukę organizacyjną po legalnym Zarządzie Oddziału „S”; prowadził zbiórki pieniędzy, środków materialnych i art. żywnościowych, przekazywanych następnie rodzinom uwięzionych oraz związkowcom zwolnionym z pracy i skazanym przez kolegia ds. wykroczeń; organizował druk własnych ulotek i wydawnictw podziemnych oraz kolportaż wydawnictw z innych ośrodków; inicjował akcje malowania napisów na murach, wzywał do bojkotu prasy reżimowej, inicjował demonstracyjne spacery w porze nadawania „Dziennika Telewizyjnego” (tzw. spacery świdnickie) oraz wystawianie świeczek w oknach. Wydawał własne pismo: „KON «Solidarność» Ziemia Puławska”.

Działalności KON podporządkowało się Suwerennościowe Porozumienie Młodzieży w Puławach, które po 13 XII 1981 przekształciło się w bardziej zakonspirowane struktury „piątkowe”, wspierające KON i występujące wówczas pod nazwą Młodzieżowy Komitet Obrony „Solidarność” lub Młodzieżowy Komitet Obrony Narodowej „Solidarność”. Młodzieżówka KON przeprowadzała akcje ulotkowe, malowanie napisów na murach, kolportaż bibuły, pomoc rodzinom internowanych, a także druk biuletynów KON. W I LO w Puławach przeprowadzono siedzący protest w obronie represjonowanych nauczycieli. Struktury młodzieżowe objęły ponad 100 młodych osób. II–VII 1982 wydawały własne pismo „Kret”.

W V 1982 działalność KON wygasła wskutek zatrzymania i aresztowania kilku czołowych działaczy: 29 IV – M. Heleskiego, F. Kapronia, H. Komsty i T. M. Miłczak, 20 V – J. Z. Szczygła i E. Owczarskiego. 27 VII 1982 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie skazał w trybie doraźnym H. Komstę i F. Kapronia na 3 lata pozbawienia wolności. 7 X 1982 Sąd Wojewódzki w Lublinie skazał w trybie doraźnym J. Z. Szczygła i E. Owczarskiego na 1,5 roku pozbawienia wolności, zaś T. M. Miłczak na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu.

 

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry