Hasła rzeczowe

Komitet Obrony Narodowej „Solidarność” w Puławach

Komitet Obrony Narodowej „Solidarność” w Puławach, organizacja podziemna powołana ok. 20 XII 1981 z udziałem kilku członków Zarządu Oddziału „S” Ziemia Puławska (działającego przed 13 XII 1981), funkcjonująca do V 1982 na obszarze działania Oddziału; główny pomysłodawca i przywódca KON: Jan Nakonieczny (ps. J. Barski); inni działacze: m.in. Stanisław Głażewski (do II/III 1982 odpowiedzialny za działalność wydawniczą), Halina Komsta, Jan Zbigniew Szczygieł, Edward Owczarski, Andrzej Krawczyk, Teresa Maria Miłczak, Franciszek Kaproń, Tadeusz Ignacy Skiba. Strukturę organizacyjną KON oparto na systemie piątkowym.

W pierwszych miesiącach stanu wojennego KON de facto wypełnił lukę organizacyjną po legalnym Zarządzie Oddziału „S”; prowadził zbiórki pieniędzy, środków materialnych i artykułów żywnościowych, przekazywane następnie rodzinom uwięzionych oraz związkowcom zwolnionym z pracy i skazanym przez kolegia ds. wykroczeń; organizował druk własnych ulotek i wydawnictw podziemnych oraz kolportaż wydawnictw z innych ośrodków; inicjował akcje malowania napisów na murach, wzywał do bojkotu prasy reżimowej, inicjował demonstracyjne spacery w porze nadawania „Dziennika Telewizyjnego” (tzw. spacery świdnickie) oraz wystawianie świeczek w oknach.

KON wydawał własne pismo: „Biuletyn KON «Solidarność» Ziemia Puławska” (tytuł ulegał wielokrotnym modyfikacjom), do II/III 1982 redaktorem pisma był S. Głażewski, po jego rezygnacji J. Nakonieczny. W 1. połowie 1982 (brak dokładnego datowania) nieregularnie ukazało się łącznie 13 nr. drukowanych na powielaczu i techniką sitodruku, w deklarowanym nakł. 3-5 tys. (faktyczny nakł. był wielokrotnie niższy). W nr. 5 opublikowano ''Zasady organizacji sieci Komitetów Obrony Narodowej „Solidarności”'' (mające charakter nigdy nieurzeczywistnionej wizji ponadregionalnego rozwoju organizacji) oraz ''Kodeks okupacyjny Rejonu „Ziemia Puławska”'' (zalecenia dot. właściwych postaw moralnych w warunkach stanu wojennego).

W IV-V 1982 działalność KON osłabła wskutek aresztowania kilku działaczy: 29 IV – H. Komsty, T.M. Miłczaka i F. Kapronia, 20 V – J.Z. Szczygła i E. Owczarskiego. 27 VII 1982 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie skazał w trybie doraźnym H. Komstę i F. Kapronia na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych. 7 X 1982 Sąd Wojewódzki w Lublinie skazał w trybie doraźnym J.Z. Szczygła i E. Owczarskiego na 1,5 roku więzienia, zaś T.M. Miłczak na 1 rok więzienia (z warunkowym zawieszeniem dalszego wykonywania kary na 3 lata).

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Puławy

Opcje strony

do góry