Hasła rzeczowe

Komitet Obrony Więzionych za Przekonania w Łodzi

Komitet Obrony Więzionych za Przekonania w Łodzi (29 IV – 13 XII 1981), powstał w odpowiedzi na apel krajowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania afiliowanego przy KKP NSZZ „Solidarność”. Formalnie Komitet działał przy ZR NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, miał siedzibę w budynku Zarządu, w jego skład weszli członkowie komisji zakładowych. Podczas zebrania założycielskiego (29 IV 1981) na funkcję przewodniczącego wybrano Zbigniewa Kubiaka, wiceprzewodniczącym został Ryszard Kostrzewa. Powołano trzy zespoły robocze: ds. organizacyjnych (Ryszard Kostrzewa, Bogdan Makówka, Roman Frontczak), ds. informacji i propagandy (Wojciech Kuberski, Piotr Radowski, Andrzej Suchorzewski), ds. kontaktów roboczych (Zbigniew Rybarkiewicz, Janusz Fatyga, Jerzy Wiśniewski). Komitet prowadził akcje informacyjne o aktualnej sytuacji więzionych działaczy politycznych, organizował kampanie na rzecz uwolnienia przywódców KPN, braci Kowalczyków, informował o działaniach operacyjnych podejmowanych przez SB wobec znanych opozycjonistów, organizował demonstracje w ramach ogólnopolskich akcji Komitetów (25 V 1981), podczas zawodów sportowych przeprowadzał akcje wywieszania transparentów na rzecz uwolnienia działaczy opozycyjnych i przestrzegania praworządności, organizował zbiórki pieniędzy na pomoc dla represjonowanych. Ponadto wydawał biuletyn informacyjny „Obrona”. Z Komitetem współpracował Studencki Komitet Więzionych za Przekonania (przewodniczący Wiesław Urbański), w skład którego wchodzili działacze NZS Uniwersytetu Łódzkiego.

Wiesław Maciejewski

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry