Hasła rzeczowe

Komitet Obrony Więzionych za Przekonania w Rzeszowie

Komitet Obrony Więzionych za Przekonania w Rzeszowie, 2 III 1981 środowisko uczelni rzeszowskich powołało Studencki Komitet Obrony Osób Więzionych za Przekonania. Inicjatorami powstania Komitetu byli: Andrzej Wontor, Marek Wójcik i Radosław Wyrzykowski. Jego powołanie było reakcją na aresztowanie Leszka Moczulskiego, lidera KPN. Komitet kolportował ulotki z żądaniem uwolnienia L. Moczulskiego, 17 i 25 V zorganizował w Rzeszowie marsze protestacyjne przeciwko aktom terroru i ograniczenia swobód obywatelskich, a 14 VIII – marsz protestacyjny w sprawie uwięzionych działaczy KPN. W związku z tym protestem dzień później zatrzymano trzech studentów. W sprawie ich uwolnienia interweniował przew. ZR Rzeszowskiego „S” Antoni Kopaszewski. Z początkiem IX 1981 powstał w Rzeszowie Regionalny Komitet Obrony Więzionych za Przekonania, który zajął się głównie informowaniu o przebiegu postępowania sądowego w sprawie Jana Kozłowskiego. W skład Komitetu wchodziło kilkadziesiąt osób, m.in.: Roman Wyrzykowski (przew.), Antoni Kopaszewski, Barbara Wyrzykowska, Tadeusz Kensy, Stanisław Alot, Janusz Szkutnik, Bogdan Duchań, Adam Rozum, Władysław Pietrak i in..

Bogusław Kleszczyński

Opcje strony

do góry