Hasła rzeczowe

Komitet Obrony Więzionych za Przekonania w woj. kaliskim

Komitet Obrony Więzionych za Przekonania w woj. kaliskim powstał 19 XI 1981 w Kaliszu, w składzie: Leonard Duszeńko, Jan Grębowski, Marek Grzesiak, Ryszard Grzeliński, Dymitr Hołówka, Marek Pawlak, Henryk Piwowarczyk, Witold Sitarz, Andrzej Sowiński, Andrzej Węgrzyn i Marek Wiśniewski. Kaliski KOWzP, zaraz po swoim powstaniu, wystosował do władz PRL notę protestacyjną ws. uwięzionych członków KPN, nieprzestrzegania zasad praworządności i niewyciągania konsekwencji wobec winnych jej łamania. 22-23 XI 1981 na ogólnopolskim zjeździe KOWzP w Radomiu woj. kaliskie reprezentowali Jan Grębowski i K. Janiak. 24 XI ZR Wielkopolska Południowa uznał KOWzP za swoją agendę.

 

Grażyna Schlender

Opcje strony

do góry