Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13655,Komitet-Obywatelski.html
2022-07-04, 01:18

Komitet Obywatelski

"Komitet Obywatelski", pismo Miejskiego Komitetu Obywatelskiego w Kaliszu, ukazywało się od 13 IX 1989.

Ukazało się kilka nr. o obj. 6 s. w formacie A4, drukowanych w siedzibie TZR „S” Wielkopolska Południowa.

Pismo krytycznie oceniało niektóre działania „S”, m.in. Wojewódzki Okrągły Stół w Kaliszu, miało charakter informacyjny i polemiczny. Wydawcy sami usiłowali kształtować rzeczywistość polityczną.

?

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony