Hasła rzeczowe

Komitet Obywatelski „Solidarności”

Komitet Obywatelski „Solidarności”. W II 1989 przedstawiciele zielonogórskiego Klubu Inteligencji Katolickiej zostali zaproszeni na spotkanie do Warszawy przez Henryka Wujca – sekretarza KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Waøésie. Poproszono ich o pomoc w utworzeniu KO w Zielonej Górze. W jego organizowaniu brali udział: Bronisław Smykała, Ignacy Dryjański, Stanisław Iwan i Walerian Piotrowski. Organizatorzy KO nawiązali kontakty z Duszpasterstwami Ludzi Pracy w Nowej Soli, Świebodzinie i Zielonej Górze. Początkowo jego spotkania odbywały się w parafii Podwyższenia Krzyża przy ul. Aliny w Zielonej Górze, gdzie mieściła się siedziba KIK-u. W III 1989 ukształtował się trzon grupy założycielskiej KO i 6 IV 1989 powołany został oficjalnie Komitet Obywatelski „S” województwa zielonogórskiego, na czele którego stanął Walerian Piotrowski. W 22-osobowym KO 6 osób było członkami KIK-u, 13 było działaczami „S”, a 3 „S” RI.

17 IV 1989 w wyniku głosowania wybrano nowe pięcioosobowe Prezydium KO „S”: przewodniczącym został Włodzimierz Bogucki, jego zastępcami Marek Budniak i Genowefa Sapa, sekretarzem Ignacy Dryjański, a członkiem Wiktor Stanisławski. Niebawem wojewoda zielonogórski przyznał komitetowi lokal przy ul. Grottgera 7. Zaczęto wydawać własne pismo zatytułowane „Solidarność Środkowego Nadodrza” redagowane przez S. Iwana i Edwarda Mincera.

Również w dniu 17 IV 1989 dokonano wyboru kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu. Z województwa zielonogórskiego kandydatami do Senatu zostali: Edward Lipiec z „S” RI i Walerian Piotrowski z KIK-u. Natomiast do Sejmu z listy KO „S” kandydowali: Jarosław Barańczak, Andrzej Gabryszewski i Tadeusz Sierżant.

Od IV 1989 Komitety Obywatelskie „S” powstawały także w szeregu miast województwa zielonogórskiego. 12 IV 1989 zawiązał się KO „S” Ziemi Żarskiej. Tego samego dnia powstał KO „S” w Świebodzinie. 16 IV 1989 zawiązał się KO „S” w Lubsku, 17 IV 1989 podobny komitet powstał w Szprotawie, a 20 IV 1989 w Krośnie Odrzańskim. Komitety Obywatelskie Komitety Obywatelskie Komitety Obywatelskie, terenowe struktury zwolenników „S”, których pierwotnym zadaniem było zorganizowanie kampanii wyborczej przed wyborami 4 VI 1989. działały także w innych miastach, między innymi w Kożuchowie, w Bytomiu Odrzańskim i w Sławie.

W VII 1989 TZR „S” w Zielonej Górze uznał, iż Komitety Obywatelskie wypełniły swoją misję związaną z organizowaniem wyborów do Sejmu i Senatu. W związku z tym przewodniczący TZR zwrócił się o rozwiązanie KO „S”, rozliczenie jego działalności i przekazanie majątku na rzecz TZR. Prezydium KO „S” zwróciło się jednak z zapytaniem w tej sprawie do H. Wujca, który z kolei zaapelował do TZR o nie rozwiązywanie zielonogórskiego KO „S”. Sprawa używania nazwy „Solidarność” przez komitety obywatelskie była przedmiotem wielu kontrowersji.

Przemysław Zwiernik

Region Zielona Góra, Zielona Góra

Opcje strony

do góry