Hasła rzeczowe

Komitet Obywatelski „Solidarność” w Kępnie

Komitet Obywatelski „Solidarność” w Kępnie. Impulsem, który doprowadził do utworzenia Komitetu Obywatelskiego w Kępnie była wizyta, jaką w dniach 4-6 IV 1989 złożyli w tym mieście doc. J. Pietrzak i ks. A. Mąka. 12 IV zainteresowani powstaniem KO działacze „Solidarności” z Kępna brali udział w posiedzeniu KO w Kaliszu.14 IV do Kępna ponownie przyjechał J. Pietrzak, aby dopomóc w zorganizowaniu KO i wyborze kandydata na posła z tego okręgu. Ostatecznie Komitet Obywatelski w Kępnie został powołany do życia 15 IV 1989. W skład komitetu wchodzili wówczas: Jerzy Woźniak – przewodniczący, Piotr Grabarz, Henryk Tyszkiewicz i Jan Turowski. Na zebraniu, które odbyło się 17 IV w sali Domu Katechetycznego dołączył do KO także Wojciech Idzikowski. Starno się wprowadzić do parlamentu kandydata z Kępna. Brano pod uwagę Piotra Grabarza, Henryka Tyszkiewicza, Bohdana Pilarskiego i Michała Prymkę. Ostatecznie kandydatem na parlamentarzystę wybrano B. Pilarskiego, wychowanka Liceum Ogólnokształcącego w Kępnie i byłego studenta paryskiej Sorbony. Początkowo swoją siedzibę KO miał przy parafii św. Marcina, a następnie w siedzibie MKO (później MKK) przy Rynku 15. 23 IV 1989 Komitet Obywatelski i MKO NSZZ „Solidarność” zorganizowały wspólnymi siłami odsłonięcie, obok kościoła parafialnego, przy grobie Matki Bożej z Lourds, tablicy poświęconej śp. ks. J. Popiełuszce. Tego samego dnia członkowie i sympatycy KO zbierali pod kościołami podpisy na listach kandydatów popieranych przez KO. W akcjach zbierania podpisów, rozdawania ulotek i plakatowania miasta, prócz osób wcześniej wymienionych, brali udział: Józef Małolepszy, Krzysztof Gąszczak, Józef Handrysik, Andrzej Kujawa, Czesław Gudryn, Stanisław Piasecki, Alicja Toporowicz, Ryszard Hibszer, Marcin Klimecki, Aleksandra Skiba, Janina Nawrot, Władysława Wasilewska, Robert Szymański, Marek Kujawa, Ryszard Lepka. Działania Komitetu Obywatelskiego wspierały też osoby duchowne: ks. Paweł Minta, ks. Ireneusz Dębliński i ks. Zbigniew Rapior. O powstaniu KO powiadomione zostały władze miasta, a 9 maja przedstawiciele KO spotkali się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie z naczelnikiem Jerzym Trzmielem, jego zastępcą Marianem Lorencem i przewodniczącym Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Kępnie Kazimierzem Martynowskim. Miesiąc później, 21 V, w amfiteatrze kępińskim odbył się wiec przedwyborczy, poprzedzony spotkaniem w salce katechetycznej, działaczy MKO i KO ze Zbigniewem Bujakiem. Na wiecu tym obecni byli działacze „S” i KO oraz kandydaci na posłów i senatorów, a przede wszystkim licznie przybyli mieszkańcy Kępna i okolic. W dniu 22 V 1989 Komitet Obywatelski w Kępnie został poszerzony o Zdzisława Skibę, który zajął się sprawami finansowymi.

 

Grażyna Schlender

Opcje strony

do góry