Hasła rzeczowe

Komitet Obywatelski „Solidarność” w Ostrowie Wielkopolskim

Komitet Obywatelski „Solidarność” w Ostrowie Wielkopolskim. W woj. kaliskim 1. KO powstał 1 IV 1989 w Ostrowie Wlkp. W jego skład weszli gł. członkowie W dużym stopniu oparty był on na członkach Komitetu odbudowy pomnika kardynała Ledóchowskiego. Spotkanie założycielskie KO odbyło się w mieszkaniu Jerzego Pietrzaka przy ul. Odolanowskiej 39, obecni byli: Jerzy Koralewski, Aleksandra Kierstein, Zdzisław Kierstein, Bogdan Gibasiewicz, Jerzy Grzegorski, Jerzy Radziszewski, Antoni Sukiennicki, Lidia Kornaszewska-Stawik, Tadeusz Stawik, Jerzy Minta, Józef Wróbel, Zenon Kempiński, Jerzy Sówka; na przew. Komitetu Obywatelskiego wybrano J. Pietrzaka, na z-cę J. Koralewskiego, na sekretarza A. Kierstein. 2 IV w pobliżu ostrowskich kościołów rozwieszono ogłoszenia o powołaniu KO, 3 IV poinformowano prezydenta miasta Jerzego Świątka. Ostrowski KO pocz. mieścił się w Domu Katolickim przy parafii św. Stanisława, nast. a w drugiej połowie kwietnia przeniósł się do pomieszczeń w Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „S” przy ul. Wrocławskiej 37. 8 IV w spotkaniu KO uczestniczyły już 22 osoby, w tym 3 gości z Ostrzeszowa; 1 V wybrano 2 dodatkowych wiceprzew. ds. którzy mieli kierować pracami KO podczas kampanii wyborczej: A. Kierstein i Antoniego Majkę. Ważnym dniem dla Ostrowa był 3 V 1989 W tym dniu odbyła się po Mszy za Ojczyznę w parafii św. Stanisława w farze KO zorganizował w I LO akademię patriotyczną. Ostrowski KO aktywnie udzielał się także na zewnątrz. Miedzy innymi 14 IV J. Pietrzak i J. Koralewski brali udział w pierwszym po 13 XII 1981 po stanie wojennym zebraniu Tymczasowej Komisji Pracowników OiW w Ostrowie: J. Pietrzak omówił bieżące zadania i skład KO, J. Koralewki przedstawił koncepcję podziału miejsc w Sejmie i Senacie. Ostrowski KO posiadał ponadto miał swoją delegaturę w Odolanowie, działali w niej m.in. Henryk Brzezicha, Jan Jakubowski, Danuta Dybol, Urszula Świerkowska, Zenon Płocharz, Jan Rogala. KO w Ostrowie Wielkopolskim był bardzo aktywny i działał na różnych płaszczyznach. Jednak Największym osiągnięciem ostrowskiego KO było doprowadzenie do powstania KO w całym woj. kaliskim. IV/V 1989 KO istniały już we wszystkich ośrodkach będących siedzibami struktur miejskich „S”, także w wielu in. miejscowościach. W skład KO w Ostrowie Wlkp. weszły następujące osoby weszli: Marian Baura, Witold Banach, Witold Baumgart, Marek Czemplik, Bolesław Długaszewski, B. Gibasiewicz, Witosław Gibasiewicz, J. Grzegorski, Cezary Janiszewski, Tadeusz Jankowski, Michał Jarnecki, Z. Kempiński, A. Kiernstein, J. Koralewski, Andrzej Kornaszewski, M. Kornaszewska-Stawik, A. Majka, Michał Matyśkiewicz, Aniela Mikołajczyk, J. Minta, Krystian Niełacny, Cezary Nowakowski, Feliks Orzeł, Maria Owczarek, Andrzej Pawłowski, J. Pietrzak, Tadeusz Pluciński, Paweł Rajski, Marian Rak, J. Sówka, A. Sukiennicki, Zbigniew Urbaniak, J. Wróbel, Zdzisław Marcinkowski. Stałymi współpracownikami byli: Janusz Jaros, Krzysztof Urbaniak, Krzysztof Fądziel, Katarzyna Kierstein i Patryk Pietrzak.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Ostrów Wielkopolski

Opcje strony

do góry