Hasła rzeczowe

Komitet Ocalenia Solidarności Huty im. Lenina

Komitet Ocalenia „Solidarności” Huty im. Lenina (KOS HiL), powstał na przełomie I i II 1982 z inicjatywy m.in. Macieja Macha. Był pierwszą podziemną strukturą na terenie kombinatu Huta im. Lenina.

Z czasem ścisłe kierownictwo KOS stanowiły 4 zaprzysiężone osoby: Stanisław Malara z Walcowni Blach Karoseryjnych, Jerzy Ostałowski z Walcowni Drobnej i Drutu, Czesław Tondyra z Zakładu Koksochemicznego i Kazimierz Łapczyński z Wydz. Mechanicznego. Po wypadku w pracy i ciężkiej kontuzji K. Łapczyńskiego zastąpił Marek Szczupak z Walcowni Gorącej Taśm.

KOS organizował i koordynował działalność ulotkowo-wiecową w HiL, z jego inicjatywy 30 IV 1982 marsz milczenia, w którym od bram kombinatu do pl. Centralnego Nowej Huty przeszła poranna zmiana. Zajmował się zbieraniem składek i pomocą dla internowanych i aresztowanych, organizował kolportaż niezależnych wydawnictw. Utrzymywał stałe kontakty z RKW „S” Małopolska, przede wszystkim z S. Handzlikiem, a także z redakcją „Hutnika”. Struktura ta współpracowała z KOS GROT Nowa Huta, a jako struktura zakładowa była podporządkowana strukturze dzielnicowej.

Jesienią w wyniku aresztowań i poboru do wojskowego obozu specjalnego w Czerwonym Borze zdecydowano się na powołanie w nowym składzie Tajnej Komisji Robotniczej Hutników i KOS HiL zaprzestał działalności.

 

Ewa Zając, Andrzej Malik

Opcje strony

do góry