Hasła rzeczowe

Komitet Ocalenia Solidarności

Komitet Ocalenia Solidarności (KOS), powstał na przełomie I i II 1982 z inicjatywy m.in. Macieja Macha. Był pierwszą podziemną strukturą na terenie kombinatu Huta im. Lenina. Z czasem ścisłe kierownictwo KOS stanowiły cztery zaprzysiężone osoby: Stanisław Malara z Walcowni Blach Karoseryjnych, Jerzy Ostałowski z Walcowni Drobnej, Zimnej i Zgniatacza, Czesław Tondyra z Zakładu Koksochemicznego i Kazimierz Łapczyński z Wydziału Mechanicznego.

KOS organizował i koordynował działalność ulotkowo-wiecową w HiL, z jego inicjatywy 30 IV 1982 odbył się marsz milczenia, w którym od bram kombinatu do Placu Centralnego Nowej Huty przeszła poranna zmiana. Zajmował się zbieraniem składek i pomocą dla internowanych i aresztowanych, organizował kolportaż niezależnych wydawnictw. Utrzymywał stałe kontakty z RKW „S” Małopolska, przede wszystkim z S. Handzlikiem, a także z redakcją „Hutnika”. W lecie 1982 podporządkował swoją działalność Grotowi.

Jesienią w wyniku aresztowań i poboru do Wojskowego Obozu Specjalnego w Czerwonym Borze KOS zaprzestał dzielności.

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry