Hasła rzeczowe

Komitet Organizacyjny Praworządności Społecznej

Komitet Organizacyjny Praworządności Społecznej, lokalny odpowiednik KOWzP przy KKP „S”, powstały 11 XI 1980 w Opolu. Inicjatorem był Bogusław Bardon, członek KOWzP. Członkowie-założyciele KOPS to: Elżbieta Gajda, Ryszard Hawryszczuk, Edward Fułat i Tadeusz Senejko. Funkcję przewodniczącego pełnił B. Bardon. KOPS udzielał pomocy prawnej i finansowej osobom represjonowanym ze względu na poglądy polityczne oraz przekazywał informacje o ugrupowaniach i ludziach mających poglądy polityczne odmienne od obowiązującej doktryny PZPR.

KOPS nagłośnił sprawę tragicznej śmierci Antoniego Jaśkowca, który zmarł w wyniku pobicia na posterunku MO w Baborowie. Współpracownik KOPS dr Bronisław Fułat był oskarżycielem posiłkowym w sprawie milicjantów (Eugeniusza K. i Stanisława K.) z posterunku MO w Kolonowskiem, oskarżonych o pobicie trzech 10-letnich chłopców. Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich uznał obu oskarżonych winnymi zarzucanych im czynów i wydał wyrok skazujący.

Pod patronatem KOPS wydano w formie odrębnych publikacji zbiór ''Grudzień 1970 – Sierpień 1980, nie zakazane piosenki i wiersze walczącego Wybrzeża'' oraz słynny wywiad Oriany Fallaci z Lechem Wałęsą. Ważną inicjatywą społeczną KOPS było urządzenie na terenie Opola, w pierwszej siedzibie MKZ NSZZ „S” przy ul. Ozimskiej, wystawy fotograficznej ''Robotniczy Gniew. Grudzień 1970 – Sierpień 1980''. Przy tej okazji prowadzona była przez B. Bardona publiczna zbiórka pieniędzy z przeznaczeniem na ufundowanie książeczki mieszkaniowej dla sieroty (syna) po A. Jaśkowcu.

Działacze KOPS współorganizowali opolskie obchody rocznicy zbrodni katyńskiej w 1981 oraz uroczyste obchody świąt narodowych 3 Maja i 11 Listopada. 25 V 1981 odbył się w Opolu marsz w obronie więźniów politycznych, zorganizowany wspólnie przez działaczy Studenckiego KOWzP, KOPS i KPN.

 

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Opole

Opcje strony

do góry