Hasła rzeczowe

Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej

Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej, powołany 9 IX 1978 w Zbroszy Dużej przez 22 osoby z 13 wsi należących do miejscowej parafii (m.in. Jerzego Górskiego, Mirosława Macierzyńskiego, Zdzisława Ostatka, Jerzego Skrzeczyńskiego, Krystynę Tomalę i Henryka Wojdaka).

Do 1974 rolnicy z parafii w Zbroszy Dużej pod przewodnictwem ks. Czesława Sadłowskiego z sukcesem walczyli o budowę kościoła, co zintegrowało lokalną społeczność. W V 1977 349 rolników i ks. Cz. Sadłowski wysłali apel do Rady Państwa o uwolnienie uczestników wydarzeń Czerwca ’76 oraz członków i współpracowników KOR. KSChZG był najaktywniejszą spośród działających w tym okresie struktur chłopskich. W rezolucji z 10 IX 1978 żądano zmiany ustawy emerytalnej i zapowiedziano odmowę płacenia składek emerytalnych wg obowiązujących wówczas zasad; zadeklarowano wsparcie dla osób represjonowanych przez władze. Pod rezolucją podpisało się 188 osób. KSChZG, przy wsparciu ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Cz. Sadłowskiego, podjął skuteczne działania na rzecz poprawy warunków życia miejscowej społeczności: doprowadził do powstania nowego sklepu i budowy drogi, walczył z nieprawidłowościami w punktach skupu płodów rolnych i kółkach rolniczych, w V 1979 zorganizował protest w formie wyrzucenia jabłek na drogi. 12 XI 1978 KSChZG wydał Apel do działaczy ludowych w kraju i poza krajem o wsparcie „chłopskiego ruchu samoobrony”. Od III 1979 w Zbroszy Dużej organizowano wykłady Uniwersytetu Ludowego, działała także biblioteka dla rolników. 18 VIII 1980, w geście solidarności ze strajkującymi na Wybrzeżu, rolnicy z okolic Zbroszy Dużej podjęli lokalną akcję protestacyjną – wstrzymali dostawy mleka i płodów rolnych do punktów skupu; zebrali również i przekazali do Gdańska pieniądze dla strajkujących.

IX 1978 – I 1979 KSChZG wydawał pismo „Niezależny Ruch Chłopski” (ukazały się 4 nr.); X 1978 – I 1980 „Biuletyn Informacyjny” (wydano 18 nr.; w stopce redakcyjnej: Hanna Górska i Marian Piotrowski); ks. Cz. Sadłowski redagował i drukował oba pisma oraz komunikaty KSChZG, udostępniał również na spotkania pomieszczenie w podziemiach kościoła.

21 IX 1980 w Warszawie przedstawiciele KSChZG i in. struktur niezależnego ruchu chłopskiego oraz niezorganizowanych środowisk rolniczych powołali Komitet Założycielski NSZZ Rolników (następnie NSZZR „Solidarność Wiejska”).

1978-1982 KSChZG był rozpracowywany przez Wydz. III/IIIA/IV KW MO w Radomiu w ramach SOR krypt. Demagodzy; 1979-1981 przez Wydz. III/IIIA KW MO w Radomiu w ramach SOR krypt. Szkoleniowcy dot. Uniwersytetu Ludowego w Zbroszy Dużej.

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Ziemia Radomska, Zbrosza Duża

Opcje strony

do góry