Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13675,Komitet-Samoobrony-Chlopskiej-Ziemi-Lubelskiej.html
21.05.2024, 05:31

Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej

Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej, powołany 30 VII 1978 w Ostrówku k. Milejowa. W jego składzie znaleźli się przedstawiciele 15 wsi z gmin: Milejów, Mełgiew, Puchaczów w ówczesnym woj. lubelskim oraz Woli Korybutowej w woj. chełmskim (m.in. Kazimierz Danielczuk, Jerzy Mazur, Michał Niesyn, Edward Paczkowski, Stefan Roczon, Janusz Rożek, Jan Skoczylas). Pierwotnie jego nazwa brzmiała: „Tymczasowy Komitet Samoobrony Chłopskiej”. Jego powołanie poprzedziła odmowa płacenia składek emerytalnych przez rolników, a 28-30 VII 1978 9 wsi zorganizowało protest przeciwko komorniczemu poborowi składek, wstrzymując dostawy mleka do zlewni.

W Rezolucji z 30 VII 1978 i Oświadczeniu wydanym 1 VIII 1978 rolnicy domagali się uwzględnienia ich postulatów i dokonania zmian w ustawie emerytalnej, przypominali o braku samorządu wiejskiego i autentycznej reprezentacji politycznej chłopów w Sejmie. Żądali rozmów z władzami w sprawach dotyczących wsi i rolnictwa. Komitet deklarował gotowość reprezentowania rolników w tych rozmowach, zachęcał też mieszkańców innych wsi do samoorganizacji. 8 X 1978 wspólnie z KSChZG i TKNZZR ogłosił Komunikat Komunikat "Komunikat", podtytuł: „Informacje Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność» Region Wielkopolska”, pismo Działu Informacji TZR „S” Wielkopolska, po I 1990 ZR Wielkopolska, wydawane od 7 VI 1989; od nr 7 wydawano pod tytułem „Komunikaty”. ws. zaopatrzenia w węgiel.

Komitet praktycznie nie prowadził działalności organizacyjnej. Przyczyną były m.in. represje wobec lokalnej społeczności (przesłuchania, rewizje, zastraszanie przez MO i SB). W efekcie szykan i presji ze strony władz 18 XI 1978 większość członków KSChZL ogłosiła rezolucję o jego samorozwiązaniu i potępiła aktywność J. Rożka, lidera Komitetu. Komitet formalnie nie został reaktywowany.

21 IX 1980 w Warszawie przedstawiciele KSChZL i innych struktur niezależnego ruchu chłopskiego oraz niezorganizowanych środowisk rolniczych powołali Komitet Założycielski Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników (następnie NSZZR „Solidarność Wiejska”).

Małgorzata Choma-Jusińska

Opcje strony