Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13678,Komitet-Strajkowy-w-Dubiczach-Cerkiewnych.html
02.03.2024, 08:21

Komitet Strajkowy w Dubiczach Cerkiewnych

Komitet Strajkowy w Dubiczach Cerkiewnych. 27 VII 1981 w Dubiczach Cerkiewnych (gm. Hajnówka) rolnicy z 14 okolicznych wsi zorganizowali strajk okupacyjny przed miejscowym Urzędem Gminy, protestując przeciwko brakowi reakcji władz wojewódzkich na skargi mieszkańców w sprawie despotycznych rządów naczelnika Mikołaja Czykwina. Komitet Strajkowy zamierzał przeprowadzić strajk okupacyjny na terenie Urzędu Gminy, jednak rolnicy nie zostali wpuszczeni do budynku, więc postanowili protestować przed nim.

Na tablicy ogłoszeń Komitet Strajkowy wywiesił 15 postulatów, domagając się natychmiastowego ustosunkowania się do nich przybyłych na miejsce przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Rolnicy żądali przede wszystkim natychmiastowego odwołania naczelnika gminy, powołania specjalnej komisji do zbadania jego kompetencji w sprawowaniu władzy i przeprowadzenia kontroli UG.

W wyniku pertraktacji z udziałem przedstawicieli ZR Białystok „S” oraz „S” RI z Białegostoku ustalono, iż z dniem 28 VIII 1981 dotychczasowego naczelnika gminy zastąpi Antoni Pawłowski, wówczas kierownik Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Hajnówce.

Komitet Strajkowy w Dubiczach Cerkiewnych przerodził się w Komitet Założycielski RI „S”, na czele którego stanął Jan Kiryluk, a jego zastępcą została Maria Marczuk. Był to pierwszy i jedyny KZ „S” na terenach w sposób zwarty zamieszkałych przez ludność białoruską, niechętnie nastawioną do działalności „S”.

 

Marek Kietliński

Dubicze Cerkiewne, Region Białystok

Opcje strony