Hasła rzeczowe

Komitet Założycielski Jedność Związku Zawodowego Pracowników Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Szczecinie

Komitet Założycielski Jedność Związku Zawodowego Pracowników Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Szczecinie; w 1. poł. VIII 1987 zbieranie podpisów pod wnioskiem o rejestrację związku rozpoczął wśród pracowników KPRI w Świnoujściu i Szczecinie Zbigniew Zybała. Pomysłodawcą nazwy Jedność Jedność „Jedność”, pismo związane pocz. z MKS w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, nast. z MKR, wydawane 26 (z datą 24) VIII – 31 XII 1980 i 10 I – 11 XII 1981. był Stanisław Możejko, który chciał sprawdzić, czy władze odmawiają tylko zarejestrowania związku pn. „Solidarność”, czy też nazwa nie ma znaczenia. Był to 5. wniosek działaczy podziemnej „S” woj. szczecińskiego ws. rejestracji niezależnego zw. zaw. 17 VIII 1987 wniosek złożono w Sądzie Wojewódzkim w Szczecinie; podpisało się pod nim 15 osób: Z. Zybała, Andrzej Rytlewski, Tadeusz Deneś, Józef Hruby, Edward Pilichowski, Andrzej Konopacki, Jerzy Gołąb, Jan Ćwirko, Dominik Dobrzycki, Władysław Kamiński, Zbigniew Puczek, Tadeusz Pokora, Zbigniew Olczyk, Tadeusz Domżalski, Tadeusz Dalak; 24 VIII 1987 Sąd Wojewódzki odrzucił wniosek. 27 VIII 1987 Wydz. V WUSW w Szczecinie założył SOS Komitetu Założycielskiego o krypt. Koteria; z wszystkimi osobami podpisanymi pod wnioskiem przeprowadzono rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. W reakcji na te działania Z. Zybała złożył za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratora Generalnego (do wiadomości Marszałka Sejmu, Rady Państwa, Prymasa Polski, Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu), informując o szykanowaniu członków Komitetu oraz nakłanianiu ich do wycofywania się z działalności w nim. W wyniku działań SB zwolniono dyscyplinarnie z pracy Z. Olczyka, wypowiedzenia złożyli T. Dalak i T. Domżalski, przeszedł na rentę A. Rytlewski. 28 VIII 1987 w podziemnym piśmie „Grot” ukazała się informacja o Komitecie oraz wywiad ze Z. Zybałą pt. ''Sercem jesteśmy z „Solidarnością”''. Na pocz. IX 1987 wniosek o kasację wyroku Sądu Wojewódzkiego złożyła w imieniu Komitetu Założycielskiego mec. Janina Rozwałko. 11 IX 1987 SN w Warszawie odrzucił i ten wniosek.

Artur Kubaj

Opcje strony

do góry