Hasła rzeczowe

Komunikat

"Komunikat", pismo wydawane przez sekcję Informacji Organizacji Zakładowej NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty przy Instytucie Badań Jądrowych w Świerku 12 IX – 9 X 1980, następnie przez KZ „S” w IBJ 15 X 1980 – 10 XII 1981.

Ukazały się 92 nr. w formacie A4, drukowane na powielaczu w nakładzie 50-70 egz., sygnowane przez zakład IBJ ZOINTE w Świerku.

Odpowiedzialny za redakcję i druk: Ludwik Chełmicki (rzecznik KZ).

Zamieszczano bieżące informacje z życia związkowego.

Kolportowano we wszystkich kołach „S” IBJ.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Otwock

Opcje strony

do góry