Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13683,Komunikat.html
2023-06-08, 09:47

Komunikat

„Komunikat”, pismo wydawane pocz. przez sekcję Informacji Organizacji Zakładowej NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty przy Instytucie Badań Jądrowych w Świerku 12 IX – 9 X 1980, nast. przez KZ „S” w IBJ 15 X 1980 – 10 XII 1981. Ukazały się 92 n-ry, obj. 1–6 s. format A4, druk na powielaczu, nakł. 50–80 egz. Wydano też spec. nr 1 (z 8 V 1981) dot. tzw. incydentu otwockiego. Odpowiedzialny za redakcję i druk był Ludwik Chełmicki (rzecznik KZ IBJ), który prowadził wewnętrzną i zewnętrzną działalność informacyjną poprzez wydawanie i rozpowszechnianie pisma. Publikowano krótkie informacje o pracach KZ, samorządu i pracach Zespołów Problemowych; prezentowano również stanowiska KZ i władz Regionu Mazowsze. Kolportowane w kołach „S” IBJ.

Po 13 XII 1981 pismo wznowiono w podziemiu, pocz. bez numeracji, oznaczone datowaniem. 1982–1983 wydrukowano co najmniej 7 n-rów w formacie A5 wydawanych przez Tymczasowy Komitet Wykonawczy „S” IBJ.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Otwock

Opcje strony