Hasła rzeczowe

Komunikat

„Komunikat”, pismo informacyjne wydawane przez NZS Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie 29 IV 1981–XII 1981. Ukazało się ok. 30 nr. (nr 25 z 7 XII 1981), większość o obj. 2 s., format A4. Wydawany nieregularnie: jesienią 1981 (w czasie strajków solidarnościowych ze studentami radomskiej WSI) prawie codziennie. Druk na powielaczu białkowym wypożyczonym z Zakładu Filologii Polskiej WSP, nakł. ok. 500 egz. Przygotowanie i druk w siedzibie NSZ WSP przy ul. Tarczyńskiego. W redakcji: Marek Adamkiewicz i Paweł Bartnik (założyciele i redaktorzy) i studenci WSP, we współpracy z in. osobami z NZS (kontakt m.in. przez Teresę Hulboj). Druk sygnowany przez Studencką Agencję Wydawniczą Sorbona im. Uniwersytetu Zachodniopomorskiego. Informacje o działaniach podejmowanych przez NZS na szczeblu ogólnokrajowym (przez KKK) i lokalnym przez NZS WSP i in. szczecińskich uczelni. Informacje o wydawnictwach i planowanych wykładach organizowanych przez NZS. Kolportowane na wydz. WSP przez członków i sympatyków organizacji.

Grzegorz Czapski

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry