Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13686,Komunikat.html
2023-02-01, 07:24

Komunikat

"Komunikat", pismo wydawane w Szczecinie przez Obywatelski Komitet Porozumiewawczy „S” Regionu Pomorza Zachodniego w związku z kampanią wyborczą „S” na terenie woj. szczecińskiego w 1989.

Do 25 V 1989 ukazało się 7 nr. w nakładzie kilku tys. egz. (2 pierwsze nr.) do 12-21 tys. (od nr. 3).

Redaktor: Marek Tałasiewicz.

Oprócz informacji wyborczych zamieszczano komunikaty o audycjach radiowych i telewizyjnych „S” oraz o spotkaniach z kandydatami KO „S” do Sejmu i Senatu PRL, instrukcje dla głosujących, relacje z przebiegu spotkań kandydatów z wyborcami.

 

Jan Tarnowski

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony