Hasła rzeczowe

Komunikat (Poznań)

„Komunikat”, pierwsze pismo wydawane przez MKZ „S” w Po­znaniu 13 IX – 12 XI 1980. Ukazało się 13 nr. o obj. 1–4 s. w forma­cie A4, drukowanych na powielaczu w nakł. kilku tys. egz.

Publikowano informacje o powstaniu, działalności i przebiegu zebrań MKZ oraz uchwały i komunikaty tej struktury. Relacjono­wano także strajki w Poznaniu i woj. poznańskim we IX i w X 1980 (m.in. o przebiegu strajku ostrzegawczego 3 X 1980), informowano o organizowaniu struktur „S”, trudnościach ze strony administracji państwowej i SB; pisano również o innych niezależnych inicjaty­wach, np. Komitecie Budowy Pomnika Ofiar Czerwca 1956.

Pismo kolportowano przez struktury „S”.

 

Przemysław Zwiernik

Opcje strony

do góry