Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13692,Komunikat.html
2023-03-25, 20:35

Komunikat

"Komunikat", pierwsze pismo wydawane przez MKZ „S” w Poznaniu 13 IX – 12 XI 1980.

Ukazało się 13 nr. o obj. 1-4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie kilku tys. egz.

Publikowano informacje o powstaniu, działalności i przebiegu zebrań MKZ oraz uchwały i komunikaty tej struktury. Relacjonowano także strajki w Poznaniu i woj. poznańskim we IX i w X 1980 (w tym przebieg strajku ostrzegawczego 3 X 1980), informowano o organizowaniu KZ „S”, trudnościach stawianych związkowi przez administrację państwową i SB, pisano o innych niezależnych inicjatywach, np. Komitecie Budowy Pomnika Ofiar Czerwca 1956.

Kolportowano przez struktury „S”.

Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony