Hasła rzeczowe

Komunikat

"Komunikat", pismo Międzyzakładowej Rady „S” w Poznaniu, wydawane 1984 – VIII 1989. Od nr. 4 (z 1984) „Komunikat MR «S»”.

Ukazało się 19 nr. (w tym nr 17/18 z III 1988 i 17 ze I 1989) o obj. 4-32 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie; wychodziło nieregularnie; nr 13 nie ukazał się, zamiast niego wydano „Zeszyty Historyczne i Polityczne” (nienumerowane), w których zamieszczono artykuł Zbigniewa Romaszewskiego ''Rozdroża „Solidarności”'', nr 17 wydrukowano w Wydawnictwie Prasowym „Myśl” w Warszawie. Ostatnim nr. było wydanie specjalne z VIII 1989.

Twórca, redaktor: Lech Dymarski (ps. Jan Starołęcki, Krzysztof Chwaliszewski, Bogdan Dębiński).

Zamieszczano oświadczenia, komunikaty, apele, stanowiska MR „S”, innych nielegalnych struktur „S”, Lecha Wałęsy. Odnoszono się do istotnych wydarzeń, publikowano materiały nt. polityczne, związkowe, prawne, historyczne, ekonomiczne; zajmowano się m.in. wyborami do Rad Narodowych w 1984, podwyżkami cen w 1985, wyborami do Sejmu PRL w 1985, amnestią i jej konsekwencjami dla opozycji w 1986, pielgrzymką Jana Pawła II do Polski w 1987, wychodzeniem „S” z podziemia. Publikowano wywiady z działaczami związkowymi, politycznymi, m.in.: Andrzejem Judkiem, Janem Józefem Lipskim. W nr. 15/16 zamieszczono fragment książki Győrgy Dalosa ''1985'', wiersze Zbigniewa Herberta. W 1986 opublikowano wiele materiałów (szczególnie w nr. 11) dot. 30. rocznicy Czerwca 1956; wypowiedzi na ten temat zamieścili: Leonard Szymański, L. Dymarski, prof. Leszek Nowak, prof. Ryszard Ganowicz; opublikowano również tekst Alberta Camusa ''Poznań''; postulowano, aby wydarzenia te określać jako ''Powstanie Robotników Poznańskich''. Dużo uwagi poświęcono więźniom politycznym, formom represji wobec działaczy opozycji, pomocy prześladowanym; publikowano informacje o aresztowanych, skazywanych przez kolegia ds. wykroczeń, informowano o zatrzymaniach, rozmowach ostrzegawczych. Zamieszczano też materiały Komisji Interwencji i Praworządności „S”. W ostatnim nr. opublikowano Komunikat informujący o zakończeniu działalności przez MR „S”, zawierający krótkie sprawozdanie z l. 1984-1989, nazwiska członków.

Cena: 10-50 zł.

 

Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry