Hasła rzeczowe

Komunikat

"Komunikat", pismo Międzyzakładowej Rady „S” w Poznaniu, wydawane 1984 – VIII 1989. Od nr. 4 (z 1984) „Komunikat MR «S»”.

Ukazało się 19 nr. (w tym nr 17/18 z III 1988 i 17 ze I 1989) o obj. 4-32 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie; wychodziło nieregularnie; nr 13 nie ukazał się, zamiast niego wydano „Zeszyty Historyczne i Polityczne” (nienumerowane), w których zamieszczono artykuł Zbigniewa Romaszewskiego ''Rozdroża „Solidarności”''. Ostatnim nr. było wydanie specjalne z VIII 1989.

Twórca, redaktor: Lech Dymarski (ps. Jan Starołęcki, Krzysztof Chwaliszewski, Bogdan Dębiński). Część nr. drukowano w Wydawnictwie Prasowym „Myśl” w Warszawie.

Zamieszczano oświadczenia, komunikaty, apele, stanowiska MR „S”, innych nielegalnych struktur „S”, Lecha Wałęsy. Odnoszono się do istotnych wydarzeń, publikowano materiały nt. polityczne, związkowe, prawne, historyczne, ekonomiczne; zajmowano się m.in. wyborami do Rad Narodowych w 1984, podwyżkami cen w 1985, wyborami do Sejmu PRL w 1985, amnestią i jej konsekwencjami dla opozycji w 1986, pielgrzymką Jana Pawła II do Polski w 1987, wychodzeniem „S” z podziemia. Publikowano wywiady z działaczami związkowymi, politycznymi, m.in.: Andrzejem Judkiem, Janem Józefem Lipskim. W nr. 15/16 zamieszczono fragment książki Győrgy Dalosa ''1985'', wiersze Zbigniewa Herberta. W 1986 opublikowano wiele materiałów (szczególnie w nr. 11) dot. 30. rocznicy Czerwca 1956; wypowiedzi na ten temat zamieścili: Leonard Szymański, L. Dymarski, prof. Leszek Nowak, prof. Ryszard Ganowicz; opublikowano również tekst Alberta Camusa ''Poznań''; postulowano, aby wydarzenia te określać jako ''Powstanie Robotników Poznańskich''. Dużo uwagi poświęcono więźniom politycznym, formom represji wobec działaczy opozycji, pomocy prześladowanym; publikowano informacje o aresztowanych, skazywanych przez kolegia ds. wykroczeń, informowano o zatrzymaniach, rozmowach ostrzegawczych. Zamieszczano też materiały Komisji Interwencji i Praworządności „S”. W ostatnim nr. opublikowano Komunikat informujący o zakończeniu działalności przez MR „S”, zawierający krótkie sprawozdanie z l. 1984-1989, nazwiska członków.

Cena: 10-50 zł.

Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry