Hasła rzeczowe

Komunikat

"Komunikat", pismo Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NZS, wydawane w Warszawie w 1980; w nr. 5 nadtytuł „Komunikaty OKZ NZS”.

Ukazało się 5 nr. o obj. 2 – kilku s. w formacie A5, drukowanych na offsecie w powielarni Uniwersytetu Warszawskiego w nakładzie 700 egz.

Zamieszczano bieżące informacje dot. działalności NZS, głównie kwestii rejestracji NZS.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry