Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13706,Komunikat-Komitetu-Zalozycielskiego-NSZZ-Solidarnosc-Pracownikow-Uniwersytetu-Wr.html
2023-09-28, 02:23

Komunikat Komitetu Założycielskiego NSZZ »Solidarność« Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego

„Komunikat Komitetu Założycielskiego NSZZ »Solidarność« Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego”, niezależne pismo utworzone przez członków Komitetu Założycielskiego NSZZ UWr (nie było organem KZ), wydawane 9 XI 1980–2 XII 1981 (nr 1 jako gazetka wywieszana na tablicach ogłoszeniowych, informująca o aktualnościach z uniwersytetu i kraju), po 13 XII 1981 zawieszone, wznowione 1989–1990. W podtytule od nr. 5 pojawia się słowo „Solidarność”. Od nr. 10 wydawane jako „Komunikaty NSZZ »Solidarność« Uniwersytetu Wrocławskiego”. Ukazały się 53 nr., obj. 2–20 s., format A4 lub B5, druk offsetowy, gł. w zakładzie graficznym UWr, nakł. 80–3 tys. egz.; wychodziło nieregularnie; numeracja w obu okresach odrębna. Numer 26 (z 4 III 1981) wydano z kolorową winietą jako nr specjalny. Pozostałe nr. spec.: z 8 III 1981 dot. gł. problematyki kobiecej; z XI 1981 pt. Radom, z informacjami o strajkach studenckich; 2 XII 1981 ostatni nr pisma przed wprowadzeniem stanu wojennego – dodatek nadzwyczajny opisujący protesty na uczelniach. 1980–1981 w redakcji: Jacek Cichoń, Stefan Cieśla, Krystyna Chmieleńska, Józef Drozd, T. Jakubowski, K. Kawalec, W. Suleja, Anita Tyszkowska-Gosk, Grażyna Zipold-Materkowa; 1989–1990: Tadeusz Jakubowski, Krzysztof Kawalec, Tadeusz Kozar, Bogusław Kukurowicz, Andrzej Milcarz, Kryspin Porembski, Paweł Skrzywanek i Włodzimierz Suleja. 1980–1981 siedziba redakcji na UWr przy ul. Szewskiej 50/51; 1989–1990 w Instytucie Matematycznym UWr przy pl. Grunwaldzkim 2/4. Publikowano wiadomości z uczelni, informacje o ważniejszych wydarzeniach w kraju dot. „S”, listy do redakcji (w stałej rubryce), komentarze, wywiady, felietony, teksty dot. autonomii szkół wyższych czy sytuacji NZS. Kolportaż odpłatnie w cenie 150 zł, gł. w środowisku akademickim Wrocławia.

Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony